Модул Заплати/ЧР

Модул Заплати/ЧР спада към платените модули на системата. Това се налага заради разходите за поддръжка на сървърите, които са в чужбина и са платени. Сумата е 10 лв/мес. При желание за активиране на този модул[…]

Continue reading …

Безплатни счетоводни услуги със счетоводен софтуер „Счетоводител“

Счетовдния софтуер „Счетоводител“ е безплатен за малки и средни фирми с до 20 фактури за продажни фактури месечно. С това искаме да подпомогнем стартиращият бизнес в българия и да му помогнем да се справи с[…]

Continue reading …
табло

Възможности

на онлайн счетоводна система „Счетоводител“, http://schetovoditel.net: Работи на всички устройства и на всяко място. Едновременно ползване от много потребители с различни права.  Фактуриране за няколко секунди, даже и през телефона, докато чакате на червен светофар[…]

Continue reading …