Възможности

табло

на онлайн счетоводна система „Счетоводител“, http://schetovoditel.net:

  • Работи на всички устройства и на всяко място.
  • Едновременно ползване от много потребители с различни права. 
  • Фактуриране за няколко секунди, даже и през телефона, докато чакате на червен светофар или пиете кафето си.
  • Фактурата е многоезична и отоговаря на стандартите – сменяте езика и готово.
  • Създавате фирма и започвате да продавате само след 15 сек.
  • Генерира и осчетоводява всички документи автоматизирано.
  • Многофункционален: Покупки – поръчки, фактури, плащане и осчетоводяване; Продажби – оферти, поръчки, доставки, плащане и осчетоводяване; Склад – стоки, съставни стоки и себестойност; Производство; Персонал и заплати – начисляване и плащане; ДДС – начисляване и дневници; Поделения, Валута; Преоценка; Проекти; ПОС …
  • Генерира автоматично ДДС файлове със справки за НАП и Образец 1 и 6 за социалното осигуряване
  • Единствантата програма работеща едновременно и по българскато и международното счетоводство.
  • Връзка с елeктронни магазини: Presta Shop, Zen Cart, osCommerce и OpenCart

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *