Валута. Валутни сметки. Преоценка на валута.

http://schetovoditel.net В това видео ще научим как да отразяваме покупките и продажбите във валута и да издаваме фактури на различни езици в счетоводна онлайн erp система „Счетоводител“. Ще видим как автоматизирано се извършват осчетоводяванията във[…]

Continue reading …

Закупуване, амортизация и продажба на дълготрайни активи – 1 част

В това видео ще научим как да работим с дълготрайни активи. Ще се убедим как само с няколко клика можем да закупим, амортизираме , продадем или ликвидираме дългораен актив с онлайн счетоводната програма „Счетоводител“, http://schetovoditel.net

Continue reading …
табло

Възможности

на онлайн счетоводна система „Счетоводител“, http://schetovoditel.net: Работи на всички устройства и на всяко място. Създавате фирма и започвате да продавате само след 15 сек. Дава възможност на всеки бизнесмен да организира счетоводството си без познания[…]

Continue reading …