Справки

Кратко представяне на многообразието от справки в онлайн счетоводна система „Счетоводител“, http://schetovoditel.net : оборотна ведомост, баланс, извлечение, списък клиенти, списък доставчици и анализ на задълженията, кореспонденции по сметки, списък със счетоводните транзакции, пноизводство, дълготрайни активи,[…]

Continue reading …

Закупуване, амортизация и продажба на дълготрайни активи – 1 част

В това видео ще научим как да работим с дълготрайни активи. Ще се убедим как само с няколко клика можем да закупим, амортизираме , продадем или ликвидираме дългораен актив с онлайн счетоводната програма „Счетоводител“, http://schetovoditel.net

Continue reading …