ДДС

Навигация: Парични средства и гл.книга =>ДДС Навигация 2:кликни на горната дясна иконка с логото на фирмата и избери от падащото меню „ДДС“ Уеб сайт: http://schetovoditel.net Дневник „Покупки и дневник „Продажби“ се генерират автоматично от данните[…]

Continue reading …

Модул Заплати/ЧР

Модул Заплати/ЧР спада към платените модули на системата. Това се налага заради разходите за поддръжка на сървърите, които са в чужбина и са платени. Сумата е 10 лв/мес. При желание за активиране на този модул[…]

Continue reading …

Ведомости за заплати

Навигация: Заплати/ЧР => Ведомост за запллати Ведомостите за заплати се генерират автоматично, на базата на фишовете за работна заплата на лицата. Ведомостите представляват справка на всички лица за съответния месец. Тук се генерират автоматично и[…]

Continue reading …

Фиш за работна заплата

Навигация: Заплати/ЧР => Фиш за заплата Оттук се генерират фишовете за заплати, осчетоводяването им и плащането на лицата. В раздел „Информация“ се задава информацията за генериране на фиша за заплата на лицето. Достатъчно е да[…]

Continue reading …

Въвеждане на данни за персонала

Навигация: Заплати/ЧР => Профили на работници и служители Тук се въвеждат данните за нови работници, служители и самоосигуряващи се. Оттук могат да се правят и редакция на същите. В раздел „Информация“ се въвеждат кратки данни[…]

Continue reading …

Настройки Фирма

Навигация: Настройки => Настройки фирма В Настройки на фирмата се съдържат данни за фирмата, както и желани потребителски настройки за системата. Ако не сте напреднал не е необходимо да променяте настройките на фирмата по подразбиране.[…]

Continue reading …

Табло

Тук може с един поглед да получите представа за състоянието на фирмата. Има го в 2 варианта: а/ достъп от менюто и б/ антетката – бързото меню под логото на фирмата. Най-отгоре може да видите[…]

Continue reading …

Настройки на достъпа

Навигация: Настройки => Настройки на достъпа В настройки на достъпа има предварително генерирани роли: Системен администратор, продавач, закупчик, директор производство, началник склад, отговорник приходи, отговорник розходи, счетоводител и други. Всяка роля има позволен достъп до[…]

Continue reading …