Плащания и разпределяне на плащания към доставчици и от клиенти. Парични трансфери.

С онлайн счетовдния софтуер „Счетоводител“ ( http://schetovoditel.net ), можем да извършваме плащанията към доставчици отделно от начисляванията по фактури. Осчетоводяването е автоматизирано. Това се отнася и за плащанията от клиенти по наши фактури и доставки.[…]

Continue reading …

ДДС

Навигация: Парични средства и гл.книга =>ДДС Навигация 2:кликни на горната дясна иконка с логото на фирмата и избери от падащото меню „ДДС“ Уеб сайт: http://schetovoditel.net Дневник „Покупки и дневник „Продажби“ се генерират автоматично от данните[…]

Continue reading …

Модул Заплати/ЧР

Модул Заплати/ЧР спада към платените модули на системата. Това се налага заради разходите за поддръжка на сървърите, които са в чужбина и са платени. Сумата е 10 лв/мес. При желание за активиране на този модул[…]

Continue reading …

Ведомости за заплати

Навигация: Заплати/ЧР => Ведомост за запллати Ведомостите за заплати се генерират автоматично, на базата на фишовете за работна заплата на лицата. Ведомостите представляват справка на всички лица за съответния месец. Тук се генерират автоматично и[…]

Continue reading …

Фиш за работна заплата

Навигация: Заплати/ЧР => Фиш за заплата Оттук се генерират фишовете за заплати, осчетоводяването им и плащането на лицата. В раздел „Информация“ се задава информацията за генериране на фиша за заплата на лицето. Достатъчно е да[…]

Continue reading …

Въвеждане на данни за персонала

Навигация: Заплати/ЧР => Профили на работници и служители Тук се въвеждат данните за нови работници, служители и самоосигуряващи се. Оттук могат да се правят и редакция на същите. В раздел „Информация“ се въвеждат кратки данни[…]

Continue reading …

Настройки Фирма

Навигация: Настройки => Настройки фирма В Настройки на фирмата се съдържат данни за фирмата, както и желани потребителски настройки за системата. Ако не сте напреднал не е необходимо да променяте настройките на фирмата по подразбиране.[…]

Continue reading …