Настройки на достъпа

Навигация: Настройки => Настройки на достъпа

В настройки на достъпа има предварително генерирани роли: Системен администратор, продавач, закупчик, директор производство, началник склад, отговорник приходи, отговорник розходи, счетоводител и други. Всяка роля има позволен достъп до определени операции системата. Те могат да бъдат променяни от Системния администратор на фирмата.

Могат да бъдат създавани и нови роли със съответните права по ваше усмотрение.

Така създадените роли позволяват на администратора при създаването на нов потребител да му се присъдят определени права за достъп до отделните операции и модули в системата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *