Възможности

табло

на онлайн счетоводна система „Счетоводител“, http://schetovoditel.net:

 • Работи на всички устройства и на всяко място.
 • Създавате фирма и започвате да продавате само след 15 сек.
 • Дава възможност на всеки бизнесмен да организира счетоводството си без познания по счетоводство.
 • Бърза справка за минималните наличности и дължимите суми от клиенти и доставчици. Финансови показатели. Множество полезни справки.
 • Автоматично генерира и осчетоводява всички необходими документи. Връзка между отделните документи и счетоводни операции само с един клик , което позволява да се направи лесна проверка при резивия и одит на счетоводството.
 • Счетоводните къщи могат да водят повече фирми, като прехвърлят голяма част от от работата да се извършва от клиентите им (bookkeeping), а за тях да остане проверката, приключването и изготвянето на годишните отчети.
 • Програмата и базите данни се намират на облак. Не се изискват познания за инсталиране и поддръжка на компютрите от специалисти. Това намалява възможността от загуба на информация, зарязяване с вируси и позволява информацията да е с Вас навсякъде и по всяко време
 • Едновременно ползване от много потребители с различни права. 
 • Фактуриране за няколко секунди, даже и през телефона, докато чакате на червен светофар или пиете кафето си.
 • Фактурата е многоезична и отоговаря на стандартите – сменяте езика и готово.
 • Многофункционален: Покупки – поръчки, фактури, плащане и осчетоводяване; Продажби – оферти, поръчки, доставки, плащане и осчетоводяване; Склад – стоки, съставни стоки и себестойност; Производство – калкулации и документи; Персонал и заплати – начисляване и плащане; ДДС – начисляване и дневници; Поделения, Валута; Преоценка; Проекти; Дълготрайни активи и амортизации; ПОС …
 • Генерира автоматично ДДС файлове със справки за НАП и Образец 1 и 6 за социалното осигуряване.
 • Позволява отчитане и осчетоводяване по клонове, складове, производствени поделения самостоятелно и генериране на общ консолидиран отчет.
 • Единствантата програма работеща едновременно и по българскато и международното счетоводство.
 • Връзка с елeктронни магазини: Presta Shop, Zen Cart, osCommerce и OpenCart.
 • Многоезична (английски, немски, френски, гръцки, румънски, руски).
 • Има тествани сметкопланове на различни държави и законодателства, което позволява воденето на счетоводството на компанията или нейните клонове в чужбина, както и представянето на отчети съобразени със законодателствана на тези държави.
 • Софтеура е разработен от програмисти и експерт счетоводили с добри познания по програмиране, което го прави лесен и удобен за ползване от бизнеса и счетоводителите.
 • Софтеура е модулен. Повечето модули са безплатни, с изключение на ДДС и Работни заплати, които при желенае ще се активират допълнително и ще се заплаща по 10 лв. месечно. При регистрация се активират само безплатните модули, което дава възможност на всеки да ползва програмата напълно безплатно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *