Въвеждане на данни за персонала

Навигация: Заплати/ЧР => Профили на работници и служители

Тук се въвеждат данните за нови работници, служители и самоосигуряващи се. Оттук могат да се правят и редакция на същите.

В раздел „Информация“ се въвеждат кратки данни за лицето.

В раздел „Данни за файловете на соц. осигуряване “ се въвеждат данни необходими за генериране на декларации Образец 1 и Образиц 6 за социалното осигуряване. Този раздел се попълват само ако искате да генерирате файловете за социалното осигуряване овтоматично от тази система.

В раздел „Описание на работата“ се въвеждат данни от договора на лицето. Тези данни са необходими за генериране на фиша за работна заплата и ведомостта.

Важно е да се отбележи, че от категорията труд зависят размера на осигурителните вноски. За първа, втора и трета категория се въвеждат съответно числата 1,2 и 3. За лицата работещи по гражгдански договори се въвежда числото 14. За собственици и самоосигуряващи се лица без ОЗМ – 11 и с ОЗМ -12.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *